વ્હાલમને મારા વરસાદ નથી ગમતોવ્હાલમને મારા વરસાદ નથી ગમતો
એનું કારણ પૂછું તો કહે તું,

વરસે વરસાદને મળવા ન જાઉં તોયે

એકાંતે તરસું છું હું.
ઉંબર ઉંચેરા લાગે છોકરીની જાતને

સમજે નહીં વ્હાલમજી વહેવારૂ વાતને,

મારે વ્હાલમને કહેવું રે શું?

એકાંતે તરસું છું હું.
વાદળ ના હોય તોય કોરી ક્યાં જાઉં છું

મળવા આવું છું ત્યારે હું યે ભીંજાઉ છું,

મારે કરવું તો કરવું યે શું?

એકાંતે તરસું છું હું.
મળવા આવું ને પછી વરસે વરસાદ જો

પાછા જવાનું મને આવે ના યાદ તો,

કોઈ ગમતું મળે તો કરું શું?

એકાંતે તરસું છું હું.
– તુષાર શુક્લ

Advertisements

About Prempriya

Hello World !! Welcome to my blog !! I want to share my thoughts with you.
This entry was posted in અન્ય. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s